1 Bình luận
  • Ice
    Cả con sông đỏ lòm, xong chuyển sang màu xanh, chính quyền vẫn nói "kiểm tra không thấy gì"????
Website liên kết