29 Bình luận
  • chungtq
    @han_lap Lịch sử mấy nghìn năm của con người đã chứng minh " Nghề nào cũng có thể thay đổi, duy cờ bạc và mại dâm là trường tồn" 😃 nên cấm làm chi cho mệt nhỉ
Website liên kết