1 Bình luận
  • longtypo
    học ngôn ngữ chỉ cần môi trường, có thể ngữ pháp em ấy không tốt, nhưng em ấy có thể giao tiếp với người nước ngoài, hơn ối anh học trung tâm này kia, thi viết 9-10 điểm nhưng gặp tây thì lại cứng họng
Website liên kết