13 Bình luận
 • vcd2403
  Giờ ngoài việc xốp tq, thì anh này chả còn làm đc hành động gì ý nghĩa nữa (ý kiến cá nhân)
 • trongnghia111
  Giá ông yêu nước sớm vài tháng thì đã có thể cứu được bao người không?
 • TKM
  Bọn khác thì bảo phải đeo khẩu trang vì blah, để blah blah, theo khoa học blah blah.
  Trump nhẹ nhàng: "đeo khẩu trang là yêu nước, yêu nước thì phải đeo khẩu trang, và những người đeo khẩu trang là những người yêu nước nhất".
  Phải công nhận cha này hiểu tầng lớp bình dân.
 • atcm
  Dân Cali đang chia 2 phe chửi nhau vì chuyện đeo khẩu trang trước nguy cơ đóng cửa lần 2
 • tttue
  Bên Mẽo còn biểu tình không đeo khẩu trang ầm ầm. Trump cũng chả làm gì được đám đó. Do vậy đeo sớm hay muộn cũng tự bảo vệ thôi.
 • Rantanplan
  So sánh việc Mỹ bảo hộ từng công dân, mạng sống với việc chết cả loạt thì thấy hơi dở cho Mỹ thật.

  tất nhiên Covid là thứ chưa từng có
 • huyhoiham
  Sao mà dân mỹ nó không chịu đeo khẩu trang nhỉ? Tưởng chỉ có mỗi ông tổng thống là khắm bựa
  • tttue
   @huyhoiham quyền tự do của chúng nó. Khuyến cáo thì ok bắt là đám luật sư nó soi hiến pháp hoặc luật của bang liền. Bên đó lắm đảng nên thằng cầm quyền mà sai thì thằng khác phá đám luôn.
 • tranthienthv
  Trưởng ban dân vận của ông Biden ở Việt Nam
Website liên kết