20 Bình luận
  • Jennyhp
    @bravelion Bạn chưa đọc lịch sử VN rồi, thời nào VN cũng bị đè nhưng VN mà chỉ làm trong mức cho phép của Tàu thì giờ bạn là người TQ rồi
Website liên kết