3 Bình luận
  • tranhungkhanh1990
    Ở VN thì hiện chưa thấy có web nào chuyên về vụ này thì phải các thầy à. Còn trên MXH thì khá nhiều rồi, VD như đây này, trên Twitter, tìm ra khá nhanh
  • hoa_hong_den
    thế đ** nào fò giờ cũng lắm trò, tháng đưa 10 củ thì kiếm chừng 3 thằng tháng có 30 củ rồi đi làm gái nháy 5 lít thì mẹ tháng nó cũng 50 củ mẹ
Website liên kết