3 Bình luận
  • dongtataydoc88
    Nhà đầu tư phải có niềm tin để bơm tiền liên tục. Ko bơm vào là vỡ mồm ngay. Chi phí hoạt động của những startup lớn cao bỏ mie, hơn những doanh nghiệp lâu năm nhiều
Website liên kết