4 Bình luận
 • PU69
  Ngày 26/6/2020, Bộ Thông tin Truyền thông đã cấp phép thành lập tạp chí Kinh tế Việt Nam thuộc cơ quan chủ quản là Hội Kinh tế Việt Nam. Tạp chí bắt đầu hoạt động từ 15/7/2020 trên cơ sở kế thừa một phần của Thời báo Kinh tế Việt Nam.
  • ntvim88
   @pu69 Tạp chí bị hạn chế nhiều cái lắm, nên coi như mất đi 1 tờ báo, đổi qua 1 cái tạp chí thì nó sẽ có nhiều cái thay đổi
 • ne0ltv
  Thảo nào trang vneconomy.vn lâu rồi ko hoạt động.
  Có trang báo điện tử là ngon rồi mà đi giải thể
 • TrNgo
  Hành động dập bài, chia tiền thôi
Website liên kết