1 Bình luận
  • NAD
    Mịa, nhớ ngày xưa học cấp 1 chả biết j, nhà trường cô giáo đã bắt chép bài làm bài, hát ca ngợi Đảng rồi 😂
Website liên kết