3 Bình luận
  • TanNg
    Nhiều khi sai lầm lớn nhất là suy tính kỹ quá không mua, thành ra không phát hiện ra cả một bầu trời chân lý mới.
  • cuong205a
    laptop, ipad chắc chắn phải có mỗi thứ 1 cái rồi. Ko thể thay thế cho nhau.
    .
    Mua cái ipad thứ hai mới sợ sai (với người ít tiền)
Website liên kết