2 Bình luận
  • SmileYou
    Lại sắp mùa lũ rồi, năm nay hạn hán to khó tránh khỏi lũ lớn.
  • longtypo
    Ở miền núi, mưa xuống là bao nhiêu nước trôi tuột xuống suối thành lũ quét. Con suối hiền hoà bỗng trở nên hung dữ.
Website liên kết