1 Bình luận
  • kspm
    Mới học lái, tức là chưa có bằng, vậy mà vẫn dám lên xe lùi ra ngoài đường được, quả là đáng sợ
Website liên kết