2 Bình luận
  • NAD
    Nhiều người dell có xe oto cũng ý kiến, ko kinh doanh vận tải cũng ý kiến, ko biết j cũng ý kiến
  • tranhungkhanh1990
    Cái này có dấu hiệu vượt quyền của công an, khi đòi kiêm tra cả GPKD. Lực lượng này nên làm tốt chức năng nhiệm vụ cốt lõi của mình trước đã, hơn là cố đá sang ngành ngoài. Dự sẽ phát sinh nhiều case phức tạp khi đưa luật vào cuộc sống (nhiều báo đài đã nói).
    Tóm lại cá nhân tôi Phản Đối điều này.
Website liên kết