4 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Một cú tát xml tất cả những thằng đang gào mong vinfast bỏ cái màn cảm ứng để làm phím bấm. Mà công nhận đi xe cái nút vặn volume, tăng giản máy lạnh bằng phím nó đơn giản bao nhiêu thì cái cảm ứng nó bất tiện bấy nhiêu.
Website liên kết