3 Bình luận
  • oangcho
    Mỗi đời tổng thống mẽo là 1 vở kịch thì trump là vở diễn xuất sắc nhất. Hâm mộ trump có gì sai? Chủ tịch việt nam còn chỉ là chương trình thời sự. Nữa là tận bên mẽo
  • elv_camau
    CNN nói về Trump thì cũng chỉ nghe chơi cho vui thôi.
Website liên kết