3 Bình luận
 • vn_forest
  Ông này nhìn không lanh, nặng nề, hơi cứng. Gặp lối đá nhỏ như MC là ăn hành và dễ phạm lỗi. Tiếc Bally chẳng tiến bộ thêm!
  • qsilk
   @vn_forest Vì quá cao nên trông vậy thôi. Vả lại nó mới 18-19 tuổi, cần rèn luyện thêm. Mua chú này về dự bị 1 năm thì cũng được. Nhưng bà xã chắc gì đã nhả người dễ thế.
 • NAD
  Ling nhỏ sang serie a học tư duy phòng duy, về có khi lại hay
Website liên kết