6 Bình luận
 • signoreV
  Cử ngay chục đoàn đến thanh tra giám sát thôi.
 • ketsuda
  Chỉ khi nào mở được cửa cho khách du lịch/ nước ngoài sang lại thì kinh tế mới nhúc nhắc phục hồi, chứ tự cung tự cấp trông vào khách nội thì chỉ được 1-2 tháng rồi lại chết vì đói chứ không chết vì dịch nữa.
 • nottoday
  tối nào coi truyền hình thấy bảo kinh tế hồi phục mạnh mẽ rồi mà, dân mình sắp ăn cơm Việt Nam, nhận lương New York
 • thangnc
  Chợ này toàn tây đi, ngáp là phải, chứ chợ bình thường vẫn đông như kiến. Chợ này phải xếp cùng ngành du lịch.
Website liên kết