4 Bình luận
  • tranhungkhanh1990
    Vãi, không để ý, tăng cao thế nhỉ, còn hơn 1000 lượng ở nhà phải mang bán thôi
  • toanaaazzz
    mua vào đi anh em, vẫn còn đấy, bắt đấy nào
  • javalamp
    Nếu bác có tầm hai chục cây thì giữ cũng được, còn ít hơn thì nếu đã có lãi rồi cũng có thể bán kiếm chút lời. Nhiều hơn hẳn số đấy thì nói thật em không đủ tuổi để tiếp chuyện với bác, lúc đấy tùy bác, em kính nhi viễn chi thôi ạ.
Website liên kết