1 Bình luận
  • matocnhoi
    Xin nhập tịch VN đi bác, về bển làm gì khéo lại toang.
    Cột điện có chân nó cũng xin ở lại hết rồi.
Website liên kết