1 Bình luận
  • hxnb
    Đa số dân ta 87% có lợi khi tính giá điện bậc thang, nhưng mà 13% bị thiệt họ là những người chửi ghê nhất, nếu tính 1 giá đa số dân bị thiệt và quan trọng là khuyến khích dân dùng điện tiết kiệm
Website liên kết