30 Bình luận
  • kekin
    @minute9999 từ rất lâu là truyền thống của người Hoa ở quận 5 rồi. Đ** biết cc gì cũng lôi chính trị vào.
  • kekin
    @chaududan phát biểu này không gây war, đề nghị anh phát biểu lại cho phù hợp
Website liên kết