22 Bình luận
  • tuannguyenvt
    Cả cái dãi thiên hà chắc chỉ có chủng tộc việt thượng đẵng này dùng telex gỏ.
Website liên kết