2 Bình luận
  • Luster
    Có cái cầu Tứ Liên thì khi nào có các bác nhỉ
  • vinhc5
    Cầu Vĩnh Tuy đang dùng 1 nửa cầu so với thiết kế gốc, không có dải phân cách giữa đâm ra lắm tai nạn thật, chờ xây nốt nửa kia mới ngon được
Website liên kết