1 Bình luận
  • tranhungkhanh1990
    Cái gì cũng có 2 mặt. Riêng vấn đề này đã gây nhiều hệ lụy cho xã hội. Tốt nhất nên bỏ hoàn toàn, kể cả với thầy cô trên vùng cao, mà dùng chính sách xã hội khác hoặc thêm chi phí cho người ta.
Website liên kết