1 Bình luận
  • motbit
    Có tí vô lý, vì đẩy phải có thằng ngồi trên xe phanh với đánh lái, không nó thành xe điên ngay
Website liên kết