2 Bình luận
  • vn_forest
    Ông Xoay hướng dẫn: " Chời đang nóng 35 độ, nước giếng khoan 22 độ. Chỉ cần phun mưa nhân tạo từ giếng khoan khi trời nóng là bọn chúng ôm nhau, nàm niên tục, niên tục nên được nhiều trứng lắm!" . Hèn gì người ta nói: "Nhất buổi trưa mà trời lại mưa!", chả khác gì ếch.
Website liên kết