1 Bình luận
  • vn_forest
    Cũng nên như thế. LĐ một số trường tư thục luôn nói với XH rằng phi lợi nhuận, doanh thu chỉ xây dựng trường bằng cách mua đất, biển thủ một cách không kiểm soát, trốn thuế... Cũng phải có bài học cho LĐ các trường còn lại!
Website liên kết