2 Bình luận
  • cupe
    Em chưa thấy GD công an Hà Nội mới, Trung tướng Đoàn Duy Khương mai bắt đầu nghỉ hưu rồi
  • cutataxoa
    Sẽ có hành loạt chiến dịch lập thành tích chào mừng thủ trưởng mới.
Website liên kết