2 Bình luận
 • tuannguyenvt
  Tôi thấy thật vl. Ko rỏ phần còn lại của thế giới ntn?
 • matocnhoi
  Có 2 lý do ở đây:
  1 là quăng xương cho CDM chém nhau nhằm đánh lạc hướng truyền thông 1 vụ nào đó
  2 là các bố bị ép chỉ tiêu phải có đề xuất sửa cái gì đó.
  Nhưng lý do nào đi nữa thì t cũng thấy phí tiền thuế nuôi bọn ăn hại.
Website liên kết