1 Bình luận
  • sfrsan
    đồng cảm. hiện nay việc quản lý nhà đất và qyu hoạch ở ta đang góp phần đẩy giá nhà đất lên cao qua thực tế.
Website liên kết