1 Bình luận
  • kkkk
    Sài Gòn làm ăn đàng hoàng hơn nên Covid này bị ảnh hưởng nhiều, HN ăn trên đầu trên cổ nhiều hơn nên chả quan tâm gì đến tiền bạc, rẻ là tụi nó súc
Website liên kết