2 Bình luận
  • Scouter
    Ở khối tư nhân vẫn có hợp đồng ko thời hạn mà
  • jul12st83
    thế thì đ** ai người ta cống hiến nữa, hợp đồng có thời hạn thì khác gì chơi nhau, mẹ người ta cống hiến bao nhiêu năm gần hết thời hạn hợp đồng ông đá mẹ người ta đi thì sao ... vấn đề ở đây không phải là hợp đồng lao động có thời hạn hay vô thời hạn mà phải là cách thức tuyển dụng và quản lý của những người quản lý. Tuyển dụng thì thứ nhất hậu duệ, thứ nhìn quan hệ, thứ ba tiền tệ ... và phải đến thứ bao nhiêu thì mới là trí tuệ. Rồi cách thức quản lý và đánh giá hoàn thành công việc cũng vậy những thằng làm việc bằng trí tuệ thì ít được ghi nhận công lao hơn những thằng làm việc bằng mối quan hệ hậu duệ và tiền tệ.
Website liên kết