31 Bình luận
  • huakhachuy
    Sáng tự hứa với bản thân từ nay không bao giờ uống rượu nữa, chiều lại làm 1 chầu bia
  • elv_camau
    Ai uống rượu cứ uống.
    Mình xơi mồi và uống nước lọc hoặc nước tăng lực.
Website liên kết