4 Bình luận
  • hao29
    tại nói tắt thôi có gì đâu. Đánh thắng tức là đánh nhau với kẻ thù và mình thắng trận. Đánh bại tức là đánh nhau với kẻ thủ và kẻ thù bị bại trận. Tốt đẹp thì ngầm hiểu là nói mình, xấu bựa gầm hiểu là nói đối thủ.
  • connhimxu
    Bác cuong205a ơi bác có zalo k bác ads sô em đi em muốn trao đổi vs bác chút việc sđt của em 0971048490
  • vn_forest
    To vô được mà nhỏ lại không vô được!
Website liên kết