4 Bình luận
 • minute9999
  Ok, bay về VN thì cách ly 14 ngày thôi có gì phải ngại 😁
 • superxoaii
  Đòi vào thì cấp phép cho vào nhưng chỉ được ở những địa điểm cố định, không được tiếp xúc với người địa phương. Không đồng ý thì cách li. Nhờ đóng biên giới mà cuộc sống trong nước mới trở lại ổn định được mà.
 • chaududan
  Nên thế
 • toidq
  Bao giờ bên nó lằm tốt việc chống dịch thì cho nối lại không thì thôi.
Website liên kết