1 Bình luận
  • huakhachuy
    Bác phúc bảo rồi cột điện biết đi. Đơn vị thi công chuyển cột điện rồi nhưng nó không thích vi trí mới nên tự về
Website liên kết