4 Bình luận
  • VTV
    Công nhận nếu dồn hết dân vào ở chung cư, bố trí khoa học thì sẽ tốt hơn rất nhiều: Tiện ích công cộng tăng, an ninh đảm bảo, không khí - môi trường cũng tốt hơn, tiếc là điều này chỉ có thể thực hiện được dưới thời + Sản.
Website liên kết