2 Bình luận
 • quangcof
  Horn (n): cái sừng
  Horn (v): bấm còi! - vì trước khi có còi thì dùng cái tù và từ sừng động vật
  Horny (adj) : nắng cực
  Horney (n) ngon phát nắng cực
  Hornee (n) người bị cắm sừng
  Horner (v) người đi cắm sừng

  nào, còn ai nhầm nữa k nào ?
Website liên kết