2 Bình luận
  • downfall
    Plot twist : bác nào mua 1 cân vải về ăn sau đó cân lại đám cuống với lá chưa? 1 cân vải 3 lạng cuống nhé.
    Vải ở Nhật nó lịch sự chỉ bán quả.
  • vn_forest
    "Tư bản sinh ra trong lưu thông mà cũng không phải trong lưu thông. Trên thực tế nó lại sinh ra trong lưu thông và phương diện nào đó nó cũng chẳng sinh ra trong lưu thông". Cái này gọi là chày cối.
    Tổng thể - mừng cho bà con trồng vải VN, có đầu ra là bớt khổ!
Website liên kết