2 Bình luận
  • kspm
    Đệch, tưởng điện chỉ yếu những năm đầu 9x thôi chứ, em nhớ mãi hồi đó cứ tầm 5-6h chiều vặn lioa hay rình bật đèn chán chê nó mới lên. Khổ phát bực.
Website liên kết