1 Bình luận
  • goldeneye
    Mất thời gian đọc thì tóm tắt qua vậy: một ông thầy giáo người Anh làm việc ở Việt Nam, viết về chống dịch covid-19 ở Việt Nam rồi so sánh với nước Anh, "the fear" là nỗi sợ dịch bệnh và mất việc do dịch bệnh nói chung, "the tears" là khó khăn chống dịch, còn "the debt" là ông này muốn 1 bài hát Ghen cô vy bằng phụ đề tiếng Anh mà không có nên nợ Việt Nam muốn trả lại gì đó.

    "Vietnam can do anything. It’s called pride and confidence."
Website liên kết