4 Bình luận
 • chaududan
  Bộ trưởng là chức vụ chính trị, ko phải chức vụ hành chính. Ko nhất thiết cứ phải là bác sĩ mới là bộ trưởng y tế. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ cũng ko phải là lính
 • elv_camau
  Quân đội cũng có quân y.
  Mà ở mấy nước này nó cũng mang tính nhiệm kỳ.
  Nếu nhiệm kỳ sau tổng thống khác thì nội các lại thay đổi
 • dreamy_sailor
  Mới 1 nửa mẽo, có cố gắng nhưng không đuổi kịp đâu.
 • webassembly
  Bộ trưởng Y tế vn có kinh nghiệm làm y khoa ko nhỉ? Đinh La Thăng có kinh nghiệm làm giao thông ko nhỉ?
Website liên kết