22 Bình luận
  • Nova
    Thằng này tốt nhất nên xoá acc game trước mặt nó để nó chuyên tâm đi tù.
Website liên kết