3 Bình luận
  • elv_camau
    Có 100 nghĩ thì cũng không vấn đề gì.
    Vài ngàn cảnh sát nghĩ mới tạo ra chút khác biệt.
    Mà cho dù nghĩ hết thì vẫn có thể tuyển lại nếu đãi ngộ tốt.
  • Chungvnid
    Pry for USA, may mà nó dùng bình cứu hỏa rỗng trong và hình tròn, nó dùng cái gì đặc mà vuông ném vào đầu như thế chỉ có chấn thương.
Website liên kết