8 Bình luận
  • quantity
    còn đây là ảnh tôi và Địch Lệ Nhiệt Ba tình cờ chụp chung 20 năm trước, nhìn kĩ sẽ thấy ở góc 3h
Website liên kết