10 Bình luận
  • TKM
    Sao không rút dao ra chạy cho nhanh nhỉ, lính tráng kém vãi
Website liên kết