13 Bình luận
 • dongtataydoc88
  bài viết có mùi akay và cá nhân
 • ttph
  tranh chấp cho vui thôi , chứ làm được gì ai
 • bravelion
  VN bị mất hết
 • locnluc
  Nhiều lúc mấy phát biểu tưởng là kinh điển của một số lãnh tụ trong phút bốc đồng hay đang trên đà thắng lợi về mặt quân sự nên coi trời bằng vung cơm thật vớ vẩn!
  Cứ như là lời tiên tri tôn giáo!!!
  Chính trị mà lồng ghép tôn giáo vào thì chỉ có các nước độc tài.
  Chính vì nó mà lớp kế cận con cháu cứ ra sức "cày ải", chiến tranh...
  Như China vẫn bị gọi là "bọn bành trướng Bắc Kinh" (từ ngữ xuất hiện khi chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra) cứ chèn ép các nước nhỏ, yếu.
 • elv_camau
  Đời là vậy mà.
  Cá lớn nuốt cá bé.
 • KiuPit
  Cho Mao đọc Kim Dung để lão thấy TQ trước đây chỉ là Trung Nguyên be bé ở giữa nhé
Website liên kết