27 Bình luận
  • akill4u
    @_yukin_ câu nói kinh điển của Huấn rose là “ không làm mà muốn ăn thì chỉ có ăn đầu b.. ăn c.t”
    thô tí mà chuẩn
Website liên kết