4 Bình luận
 • chaududan
  công kích cán bộ ko phải thế lực thù địch thì là gì?
 • bulubala
  Ý trong bài là góp ý với cán bộ. Còn cán bộ mới là người công kích. Không biết như vậy nên gọi cán bộ là gì.
 • bazota
  Câu nói hay: "bóng ma thế lực thù địch"
  Cứ lệch ý nãnh đạo cái là thành thế lực thù địch ngay
 • anhle09
  Hồi nhỏ bị hù ông ba bị bắt thì đứa nào cũng sợ.
  Bây giờ 4.0 nên ông ba bị upgarde lên 'bóng ma' chăng? -nên vẫn còn sợ.
Website liên kết