3 Bình luận
  • Chungvnid
    Đm con xúc vật khuyết tật.
    Mà sao dân trong này có những cái mâu thuẫn cá nhân hết sức bình thương mà khi ra tay toàn a xít, phóng hỏa... Tàn độc dã man luôn.
Website liên kết